Make your own free website on Tripod.com

 
 所 有 報 導 的 版 權 歸 心 如 本 人 或 各 相 關 媒 體 所 有 。 


 

日 期 媒 體 標 題
1月30日 大 成 報 林 心 如 荷 包 滿 滿 過 好 年
1月30日 星 報 水 靈 馬 糞 拌 飯
1月30日 成 報 林 心 如 否 認 演 出 《 刀 馬 旦 》
1月30日 民 生 報 小 黑 送 福 利 小 齊 親 個 不 停
1月30日 自 由 時 報 林 心 如 肥 了 小 蠻 腰
1月30日 中 華 日 報 水 靈 林 心 如 相 會 台 北 共 享 麻 辣 鍋
1月29日 星 報 兩 岸 格 格 賺 翻
1月29日 民 生 報 三 小 龍 女 過 年 只 想 當 休 女
1月29日 林 心 如 有 望 出 任 電 視 劇 《 刀 馬 旦 》 女 主 角
1月15日 大 成 報 林 心 如 人 氣 旺 廣 納 財 源
1月15日 星 報 飛 越 斷 橋 心 如 小 齊 千 萬 身 價
1月15日 捐 骨 髓 獲 重 生 故 事 將 搬 上 大 銀 幕
1月14日 星 島 日 報 任 賢 齊 飛 車 無 人 受 保
1月14日 香 港 新 報 任 賢 齊 林 心 如 飛 車 保 險 唔 受
1月13日 星 報 小 齊 保 險 公 司 不 給 保
1月6日 太 陽 報 林 心 如 被 影 射 為 台 灣 名 流 提 供 性 服 務
1月6日 大 成 報 飛 車 玩 命 加 一 場 林 心 如 任 賢 齊 媽 媽 咪 呀
1月6日 星 報 林 心 如 無 暇 惹 塵 埃
1月6日 東 方 日 報 林 心 如 氣 極 : 叫 光 顧 我 的 人 站 出 來 !
1月6日 自 由 時 報 任 賢 齊 林 心 如 穿 上 白 袍
1月6日 CYBER 日 報 林 心 如 被 影 射 賣 淫 激 到 標 煙
1月6日 中 國 時 報 林 心 如 : 大 陸 保 安 曾 偷 摸 我 屁 股
1月6日 中 央 日 報 小 齊 心 如 《 生 死 速 遞 》 擔 綱
1月5日 中 國 時 報 林 心 如 遭 暗 指 「 賣 春 」
1月4日 星 報 王 力 宏 林 心 如 新 科 鏡 士 亮 金 金
1月4日 民 生 報 為 彩 色 隱 形 眼 鏡 代 言 林 心 如 的 眼 睛 好 喔
1月4日 林 心 如 為 隱 形 眼 鏡 代 言
1月3日 民 生 報 周 杰 倫 向 趙 薇 說 N O
1月3日 中 國 時 報 「 小 燕 子 」 選 新 秀 二 百 人 排 隊
1月1日 世 界 日 報 《 生 死 速 遞 》 骨 髓 移 植 故 事 感 人
1月1日 任 賢 齊 林 心 如 喝 不 慣 北 京 的 豆 汁
任 賢 齊 林 心 如 戀 愛 在 北 京

 BACK