Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 12 月 29 日
媒 體 : 蘋 果 日 報
標 題 : 林 心 如 拍 廣 告 性 感 示 人
內 容 :
林 心 如 近 排 可 謂 十 分 忙 碌 , 早 排 旋 風 式 來 港 , 同 藤 原 紀 香 、 郭 富 城 等 宣 傳 電 影 《 雷 霆 戰 警 》 外 , 原 來 心 如 亦 係 佢 老 家 台 灣 , 拍 了 一 輯 珠 寶 廣 告 。

係 這 輯 硬 照 廣 告 中 , 心 如 更 加 放 棄 她 一 貫 的 玉 女 形 象 , 穿 著 超 性 感 露 肩 裝 , 十 分 養 眼 。