Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 12 月 17 日
媒 體 : 星 島 日 報 ﹝ 節 錄 ﹞
標 題 : 林 心 如 大 露 背 搶 風 頭
內 容 :
圖 : 林 心 如 大 露 背 搶 風 頭 。

聖 誕 港 產 鉅 片 《 雷 霆 戰 警 》 , 連 日 來 宣 傳 活 動 連 珠 炮 發 , 這 個 周 末 又 點 會 停 止 行 動 ?

日 本 性 感 女 神 藤 原 紀 香 千 里 迢 迢 來 港 協 助 宣 傳 , 這 夜 不 再 行 性 感 , 以 一 襲 黑 色 F U R 加 黑 色 樽 領 上 衣 , 出 席 時 代 廣 場 的 首 映 禮 , 不 性 感 但 高 貴 。 不 過 , 奇 招 突 出 的 還 有 林 心 如 , 一 個 大 露 背 , 搶 晒 鏡 !

連 續 兩 日 露 背 同 低 V 後 , 性 感 的 紀 香 來 一 個 小 變 身 , 今 晚 玩 高 貴 , 黑 F U R 襯 黑 色 樽 領 衫 再 襯 粉 紅 短 裙 , 頭 上 更 S E T 了 個 玫 瑰 髮 髻 再 配 閃 令 令 蝴 蝶 髮 夾 , 散 發 著 玫 瑰 的 誘 惑 。 這 晚 紀 香 雖 然 又 再 搶 盡 風 頭 , 不 過 連 日 來 備 受 泠 落 的 林 心 如 就 發 力 , 識 得 穿 件 大 露 背 搶 搶 風 頭 , 加 上 有 批 F A N S 大 叫 大 喊 , 都 算 挽 回 一 點 面 子 。