Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 12 月 17 日
媒 體 : 東 方 日 報 ﹝ 節 錄 ﹞
標 題 : 林 心 如 解 開 被 冷 落 真 相
內 容 :
圖 : 林 心 如 認 為 藤 原 紀 香 首 次 來 港 , 受 到 傳 媒 重 視 實 屬 正 常 , 自 己 無 唔 開 心 之 餘 , 仲 同 紀 香 合 照 留 念 。

《 雷 霆 戰 警 》 宣 傳 以 來 , 焦 點 一 直 放 在 藤 原 紀 香 與 郭 富 城 身 上 , 對 於 戲 內 同 樣 佔 戲 不 少 的 王 力 宏 及 林 心 如 , 好 像 備 受 冷 落 , 但 難 得 的 是 兩 位 年 輕 演 員 對 此 並 不 介 懷 , 還 於 昨 日 接 受 本 報 專 訪 期 間 , 大 讚 紀 香 同 城 城 。

林 心 如 早 前 出 席 《 雷 霆 戰 警 》 宣 傳 記 者 會 , 有 傳 媒 直 指 她 被 公 關 無 情 請 落 台 , 心 如 昨 日 不 慍 不 火 謂 : 「 其 實 那 天 的 情 況 , 本 來 四 位 主 角 每 個 人 輪 流 影 單 人 相 , 而 我 係 第 一 個 影 , 點 知 我 走 錯 位 , 係 左 邊 落 台 , 而 左 邊 因 為 有 記 者 塞 實 , 所 以 走 唔 到 出 去 , 我 又 唔 想 上 番 台 阻 住 王 力 宏 影 相 , 所 以 咪 企 係 台 邊 囉 , 好 多 記 者 都 知 呢 件 事 , 我 都 唔 明 點 解 會 寫 成 咁 , 可 能 想 製 造 負 面 新 聞 , 我 咁 唔 好 彩 變 成 受 害 者 啦 ! 」

至 於 紀 香 備 受 重 視 , 百 人 陪 食 麻 辣 火 鍋 , 林 心 如 亦 大 表 贊 同 , 她 謂 : 「 紀 香 第 一 次 來 香 港 嘛 , 所 以 傳 媒 對 佢 興 趣 特 別 大 , 連 我 都 有 同 佢 影 合 照 留 念 啦 ! 」