Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 12 月 15 日
媒 體 : 娛 民 日 報 ﹝ 節 錄 ﹞
標 題 : 紀 香 姐 風 頭 勁 迫 走 林 心 如
內 容 :
日 本 性 感 女 神 藤 原 紀 香 旋 風 吹 到 香 港 , 前 日 抵 港 已 立 即 成 為 傳 媒 焦 點 , 而 昨 日 出 席 電 影 《 雷 霆 戰 警 》 記 者 會 , 場 面 更 是 異 常 熱 鬧 , 同 戲 的 另 一 人 氣 女 角 林 心 如 立 即 被 比 下 去 。

《 雷 霆 戰 警 》 的 男 主 角 郭 富 城 昨 午 仍 要 排 練 演 唱 會 , 沒 有 出 席 記 者 會 , 焦 點 自 然 落 在 其 他 幾 位 主 角 如 紀 香 、 心 如 和 王 力 宏 等 身 上 。

紀 香 姐 的 魅 力 果 然 驚 人 , 林 心 如 和 王 力 宏 昨 日 在 現 場 變 了 「 咖 喱 啡 」 , 記 者 的 焦 點 都 只 在 紀 香 姐 身 上 , 在 記 者 會 期 間 , 有 工 作 人 員 更 誤 請 了 林 心 如 下 台 , 令 她 十 分 尷 尬 , 幸 好 導 演 唐 季 禮 及 時 發 現 , 再 請 她 上 台 。

不 過 , 記 者 仍 集 中 注 意 力 在 紀 香 姐 身 上 , 所 有 問 題 都 是 問 紀 香 姐 , 心 如 和 力 宏 都 只 是 在 陪 笑 。