Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 12 月 10 日
媒 體 : C Y B E R 日 報 ﹝ 節 錄 ﹞
標 題 : 古 巨 基 艷 福 無 邊 咀 完 趙 薇 咀 心 如
內 容 :
昨 晚 古 巨 基 在 《 Y E S 十 周 年 音 樂 會 》 中 演 出 , 期 間 播 出 他 在 電 視 劇 《 情 深 深 雨 濛 濛 》 中 和 趙 薇 、 林 心 如 的 親 熱 劇 照 , 基 仔 被 司 儀 追 問 和 趙 薇 拍 接 吻 戲 的 感 受 時 , 他 笑 稱 對 方 的 嘴 唇 好 潤 , 事 後 記 者 追 問 那 麼 和 林 心 如 接 吻 感 受 又 如 何 ? 他 笑 住 說 : 「 都 係 一 樣 , 應 該 話 係 好 激 咯 , 因 為 劇 情 話 我 係 突 襲 式 錫 佢 , 要 好 用 力 衝 埋 去 。 」

基 仔 和 趙 薇 飾 演 一 對 , 亦 是 被 導 演 大 讚 拍 接 吻 戲 拍 得 最 專 業 的 一 對 , 更 勝 林 心 如 和 蘇 有 朋 , 基 仔 解 釋 道 : 「 因 為 劇 情 所 需 , 心 如 同 有 朋 只 係 點 到 即 止 , 我 同 趙 薇 都 係 劇 情 安 排 先 至 錫 得 咁 肉 緊 咋 。 」 他 承 認 , 最 初 和 兩 位 女 主 角 不 大 熟 , 後 來 愈 拍 愈 自 然 , 不 過 , 他 強 調 面 對 兩 位 靚 女 都 不 會 擦 出 火 花 , 因 為 劇 拍 完 他 就 即 時 抽 身 出 來 。