Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 11 月 19 日
媒 體 : 香 港 新 報 ﹝ 節 錄 ﹞
標 題 : 張 智 霖 爆 老 豆 迷 戀 林 心 如
內 容 :
張 智 霖 與 林 心 如 合 作 演 出 新 片 《 漫 畫 風 雲 》 , 而 智 霖 父 親 從 澳 洲 返 港 度 假 , 得 知 仔 仔 與 偶 像 「 格 格 」 心 如 合 作 , 特 別 到 拍 攝 現 場 去 見 偶 像 一 面 , 儼 如 個 小 影 迷 。

心 如 笑 指 智 霖 父 親 的 確 是 看 了 《 還 珠 格 格 》 而 欣 賞 她 , 來 探 班 時 有 與 她 合 照 , 心 如 亦 送 了 張 簽 名 相 給 張 伯 伯 , 記 者 笑 智 霖 父 親 要 借 個 仔 過 橋 來 見 偶 像 , 心 如 即 笑 笑 說 : 「 佢 探 個 仔 重 要 些 ! 」

心 如 趕 拍 完 《 漫 畫 風 雲 》 後 , 於 本 月 廿 五 號 會 赴 滬 出 席 《 上 海 國 際 藝 術 節 》 , 與 霆 鋒 、 張 震 嶽 擔 任 表 演 嘉 賓 , 她 會 表 演 唱 歌 , 而 她 的 新 唱 片 將 於 明 年 初 推 出 , 所 屬 的 新 唱 片 公 司 將 會 容 後 公 布 。

張 智 霖 得 知 父 親 看 完 《 還 珠 格 格 》 後 , 只 迷 上 林 心 如 一 個 , 故 他 也 識 做 , 開 工 時 帶 埋 父 親 去 見 偶 像 , 他 還 踢 爆 說 : 「 佢 仲 著 埋 西 裝 , 帶 埋 相 機 , 雖 然 見 到 心 如 個 陣 好 含 蓄 , 但 其 實 好 雀 躍 , 禁 唔 住 佢 內 心 既 喜 悅 , 我 當 然 亦 即 刻 幫 佢 影 番 張 合 照 啦 ! 」

張 智 霖 笑 言 自 己 還 是 第 一 次 見 父 親 這 般 , 相 信 父 親 返 回 澳 洲 後 定 會 好 好 將 相 片 收 藏 , 至 於 父 親 有 否 心 如 其 它 的 收 藏 品 , 智 霖 指 這 則 不 得 而 知 。