Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 26 日
媒 體 : 蘋 果 日 報
標 題 : 林 心 如 K 房 情 挑 王 力 宏
內 容 :
圖 一 : 王 力 宏 和 林 心 如 在 梳 化 上 互 踢 。

王 力 宏 因 和 林 心 如 在 《 雷 霆 戰 警 》 中 演 情 侶 , 導 演 唐 季 禮 特 別 自 掏 腰 包 , 讓 心 如 和 王 力 宏 唱 卡 拉 O K 培 養 感 情 , 只 見 心 如 和 王 力 宏 熱 情 地 互 攬 , 又 在 梳 化 上 互 踢 , 足 證 兩 人 感 情 一 日 千 里 , 異 常 入 戲 。

台 灣 新 紮 天 王 王 力 宏 備 受 各 方 面 看 好 , 連 唐 季 禮 和 張 國 榮 亦 曾 點 名 稱 讚 他 。 王 力 宏 除 被 看 好 在 娛 樂 圈 能 成 大 器 外 , 其 魅 力 亦 非 常 驚 人 , 恬 妞 和 陳 寶 蓮 均 是 他 的 頭 號 歌 迷 , 莫 文 蔚 更 被 記 者 拍 下 她 和 王 力 宏 相 約 , 接 王 力 宏 返 家 的 照 片 , 令 王 力 宏 和 莫 文 蔚 的 緋 聞 傳 個 不 休 。 估 不 到 連 憑 《 還 珠 格 格 》 而 走 紅 中 港 台 三 地 的 林 心 如 , 亦 和 王 力 宏 扯 上 關 係 。

圖 二 : 王 力 宏 和 林 心 如 在 《 雷 霆 戰 警 》 中 飾 演 一 對 情 侶 。

林 心 如 和 王 力 宏 因 為 一 起 拍 攝 唐 季 禮 的 電 影 《 雷 霆 戰 警 》 而 相 熟 , 兩 人 感 情 甚 好 , 就 算 搭 膊 頭 和 互 攬 都 毫 不 避 忌 。 心 如 在 《 雷 》 片 中 做 一 個 時 裝 設 計 師 , 和 演 警 察 的 王 力 宏 是 兩 小 無 猜 , 但 因 為 心 如 爸 爸 秦 沛 貪 污 , 令 王 力 宏 陷 入 情 義 兩 難 全 局 面 。

唐 季 禮 為 了 讓 心 如 和 王 力 宏 做 情 侶 演 得 自 然 , 特 別 自 掏 腰 包 請 王 力 宏 同 心 如 唱 卡 拉 O K , 培 養 感 情 , 心 如 和 王 力 宏 結 果 不 停 搞 笑 地 向 唐 季 禮 要 錢 , 唱 完 一 次 又 一 次 。 心 如 說 : 「 王 力 宏 唱 卡 啦 O K 時 , 十 足 開 演 唱 會 咁 , 佢 係 拍 戲 現 場 空 檔 時 , 重 彈 結 他 同 拉 小 提 琴 , 好 有 音 樂 天 分 ! 」