Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 13 日
媒 體 : 蘋 果 日 報
標 題 : 任 賢 齊 林 心 如 合 演 《 倩 女 幽 魂 》
內 容 :
圖 : 林 心 如 在 新 劇 《 倩 女 幽 魂 》 中 , 演 聶 小 倩 一 角 。

台 灣 「 萬 人 迷 」 任 賢 齊 將 和 林 心 如 接 張 國 榮 和 王 祖 賢 的 棒 , 演 出 新 一 代 《 倩 女 幽 魂 》 電 視 劇 。 任 賢 齊 在 劇 中 演 寧 采 臣 , 林 心 如 則 演 聶 小 倩 。 《 倩 》 劇 將 於 明 年 二 月 開 拍 , 預 計 有 三 十 集 。

林 心 如 早 前 和 張 衛 健 合 演 《 康 熙 與 小 寶 》 , 她 笑 說 : 「 劇 中 張 衛 健 有 七 個 老 婆 , 但 寧 采 臣 就 只 愛 小 倩 一 個 , 所 以 我 很 有 興 趣 演 呀 ! 」 任 賢 齊 曾 揚 言 不 想 再 拍 電 視 劇 , 但 他 表 示 想 藉 今 趟 寧 采 臣 的 多 情 書 生 角 色 , 讓 外 界 知 道 他 除 演 繹 金 庸 大 俠 角 色 外 , 其 他 角 色 亦 能 演 繹 得 好 。

另 外 , 台 灣 演 員 連 凱 前 晚 去 大 學 會 堂 , 出 席 《 魔 法 亞 媽 》 首 映 。 連 凱 緋 聞 女 友 林 心 如 近 日 係 香 港 宣 傳 寫 真 集 , 唔 知 他 們 有 冇 見 面 呢 ? 連 凱 話 : 「 我 同 心 如 有 係 香 港 食 飯 , 佢 重 特 登 送 本 寫 真 集 俾 我 , 佢 影 得 好 靚 。 」