Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 12 日
媒 體 : 星 島 日 報
標 題 : 林 心 如 朱 唇 挑 逗 裸 男
內 容 :
圖 : 面 對 裸 男 , 心 如 一 點 也 不 感 尷 尬 。

林 心 如 昨 日 為 曼 秀 雷 敦 雜 果 冰 的 潤 唇 膏 最 新 廣 告 做 宣 傳 , 特 別 請 來 兩 位 赤 裸 上 身 的 猛 男 配 襯 , 心 如 更 即 席 示 範 搽 唇 膏 , 在 裸 男 健 碩 胸 膛 上 畫 唇 印 , 很 富 挑 逗 性 , 幸 而 心 如 純 純 的 形 象 , 未 有 令 大 家 有 猥 瑣 的 感 覺 。

最 近 心 如 被 指 人 氣 急 跌 , 但 她 依 然 有 不 少 工 作 , 剛 接 演 了 無 線 的 賀 歲 片 , 戲 中 與 謝 霆 鋒 合 作 , 對 於 再 度 與 霆 鋒 碰 頭 可 怕 又 惹 緋 聞 ? 心 如 話 : 「 唔 會 啦 , 佢 有 女 朋 友 , 唔 怕 再 有 緋 聞 。 」

林 心 如 出 道 至 今 , 與 經 理 人 的 合 約 問 題 對 她 發 展 亦 造 成 很 多 阻 滯 , 一 直 為 心 如 悉 心 安 排 大 大 細 細 工 作 的 經 理 人 吳 淑 惠 , 據 知 會 離 開 仲 傑 製 作 公 司 , 有 說 心 如 亦 有 可 能 跟 隨 經 理 人 離 開 。 林 心 如 話 她 未 有 考 慮 , 與 經 理 人 公 司 尚 有 幾 個 月 合 約 , 更 有 七 部 電 影 未 拍 。 至 於 她 對 將 來 的 經 理 人 , 會 否 要 求 不 要 拍 太 多 花 很 長 時 間 在 大 陸 拍 攝 的 電 視 劇 , 以 免 影 響 正 常 的 宣 傳 ? 心 如 話 她 不 介 意 拍 劇 , 只 不 過 到 大 陸 拍 劇 實 在 好 悶 、 好 辛 苦 。

此 外 , 她 接 拍 的 潤 唇 膏 廣 告 酬 勞 , 心 如 話 有 七 位 數 字 好 滿 意 , 廣 告 有 台 灣 、 大 陸 、 泰 國 及 香 港 四 個 版 本 。