Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 9 日
媒 體 : 太 陽 報
標 題 : 林 心 如 一 日 走 三 場 歌 迷 瘋 狂
內 容 :
圖 一 : 林 心 如 出 席 《 兒 童 癌 病 基 金 》 籌 款 活 動 , 吸 引 大 批 市 民 圍 觀 。

林 心 如 昨 日 連 趕 三 場 , 替 全 新 推 出 的 寫 真 集 做 宣 傳 , 令 歌 迷 瘋 狂 。 其 間 心 如 義 賣 寫 真 、 熱 狗 、 奶 茶 等 食 品 替 《 兒 童 癌 病 基 金 》 籌 款 , 有 人 願 意 出 高 價 二 百 元 幫 襯 心 如 買 一 隻 熱 狗 , 寫 真 集 則 炒 至 六 百 五 十 元 一 本 , 足 以 證 明 心 如 人 氣 依 然 大 熱 !

林 心 如 日 前 來 港 為 寫 真 集 宣 傳 , 昨 日 一 連 出 席 三 個 活 動 , 每 個 場 合 皆 吸 引 逾 千 人 圍 觀 。 心 如 首 先 在 中 午 出 席 新 城 電 台 活 動 , 接 著 又 出 席 拍 賣 活 動 , 替 《 兒 童 癌 病 基 金 》 籌 款 , 最 後 則 是 寫 真 集 簽 名 會 。

在 拍 賣 會 上 , 心 如 為 善 事 非 常 落 力 , 除 了 捐 出 寫 真 集 義 賣 , 還 親 自 落 手 做 熱 狗 拍 賣 , 結 果 一 隻 底 價 五 十 元 的 熱 狗 , 最 高 叫 價 達 二 百 一 十 元 ; 原 價 九 十 八 元 的 寫 真 集 , 則 分 別 以 兩 本 五 百 元 , 一 本 六 百 五 十 元 成 交 , 為 《 兒 童 癌 病 基 金 》 籌 得 相 當 不 錯 的 善 款 。

圖 二 : 林 心 如 親 手 做 熱 狗 , 不 管 味 道 如 何 , 也 一 定 有 捧 場 客 。

早 前 有 傳 心 如 的 台 灣 經 理 人 把 心 如 冷 落 , 但 就 昨 日 所 見 , 陪 伴 心 如 出 席 活 動 的 工 作 人 員 至 少 有 三 位 , 而 心 如 昨 日 的 化 妝 造 型 皆 經 過 悉 心 打 扮 , 出 席 三 個 活 動 都 以 不 同 服 飾 出 現 。 而 昨 日 所 安 排 的 工 作 , 都 是 由 台 灣 方 面 安 排 , 至 於 她 與 香 港 經 理 人 的 轇 轕 , 心 如 說 已 交 由 台 灣 經 理 人 處 理 。

心 如 昨 日 出 席 新 城 戶 外 活 動 未 有 嘗 試 駕 車 , 她 說 因 為 早 前 參 加 《 成 龍 杯 》 撞 車 嚇 怕 了 。 心 如 說 : 「 其 實 我 十 八 歲 就 考 到 車 牌 , 試 過 係 台 灣 俾 警 察 捉 快 車 添 ! 不 過 最 後 佢 都 冇 告 我 。 」 笑 問 心 如 是 否 向 警 察 叔 叔 「 放 電 」 , 才 得 到 優 待 ? 她 即 笑 說 沒 這 回 事 , 「 我 冇 呀 ! 不 過 有 次 同 媽 咪 一 齊 , 媽 咪 即 刻 扮 係 我 公 司 同 事 , 同 警 察 叔 叔 求 情 , 話 趕 通 告 囉 ! 」