Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 9 日
媒 體 : 東 方 日 報
標 題 : 林 心 如 趙 薇 上 海 超 速 被 狂 追
內 容 :
圖 一 : 雖 然 林 心 如 較 少 來 港 , 但 依 然 無 減 歌 迷 對 她 的 熱 情 。

林 心 如 今 次 來 港 行 程 相 當 緊 密 , 昨 更 一 日 走 三 場 , 難 得 的 是 她 三 場 都 笑 容 燦 爛 , 絕 無 倦 容 , 對 歌 迷 更 加 有 求 必 應 , 實 行 以 渾 身 解 數 , 務 求 令 歌 迷 如 癡 如 醉 。

心 如 第 一 場 出 席 的 活 動 , 就 是 由 電 台 舉 辦 的 賽 車 活 動 , 但 因 她 上 次 於 《 成 龍 杯 》 撞 車 陰 影 未 除 , 加 上 自 己 已 有 半 年 未 開 過 車 的 關 係 , 所 以 要 由 P E R R Y 充 當 柴 可 夫 司 機 載 她 出 場 。 別 看 心 如 細 細 粒 , 以 為 她 是 膽 小 一 族 , 原 來 她 坐 快 車 都 無 有 怕 , 心 如 笑 言 : 「 我 都 曾 經 試 過 開 快 車 , 俾 交 通 警 截 住 , 但 係 只 要 我 求 情 , 好 多 時 都 會 無 事 。 ﹝ 係 咪 因 為 靚 女 有 著 數 呀 ? ﹞ 有 少 少 關 係 啦 , 最 近 有 一 次 係 上 海 , 我 同 趙 薇 拍 完 戲 趕 住 去 食 消 夜 , 因 為 超 速 要 抄 牌 , 但 係 當 個 交 通 警 知 道 我 同 趙 薇 係 車 裡 面 , 要 完 簽 名 就 唔 記 得 抄 牌 , 就 咁 放 我 走 。 」

至 於 工 作 , 林 心 如 透 露 將 會 演 出 馬 偉 豪 的 電 影 《 百 分 百 感 覺 》 第 三 集 及 拍 攝 一 部 無 線 電 影 , 與 霆 鋒 、 陳 奕 迅 合 作 。

圖 二 : 心 如 為 做 善 事 , 落 手 落 腳 做 愛 心 熱 狗 , 結 果 一 小 時 內 籌 得 萬 元 善 款 。

完 成 第 一 場 活 動 後 , 林 心 如 即 走 第 二 場 , 出 席 《 愛 心 珍 藏 拍 賣 》 活 動 , 為 兒 童 癌 病 基 金 籌 款 , 首 先 心 如 以 高 出 原 價 接 近 七 倍 拍 賣 其 最 新 寫 真 集 , 雖 然 價 錢 高 企 , 但 依 然 不 乏 競 投 者 , 加 上 超 過 五 百 人 圍 觀 , 場 面 熱 鬧 , 第 一 位 競 投 得 寫 真 集 的 小 妹 妹 , 還 獲 得 心 如 額 外 贈 予 香 吻 。

第 二 樣 拍 賣 就 是 愛 心 快 餐 , 裡 面 有 巨 腸 一 條 、 滷 水 蛋 加 珍 珠 奶 茶 , 底 價 三 十 元 , 反 應 不 俗 ; 至 於 第 三 樣 拍 賣 就 是 愛 心 熱 狗 , 本 來 底 價 五 十 元 一 隻 , 但 心 如 見 反 應 熱 烈 , 立 刻 坐 地 起 價 , 加 到 二 百 元 一 隻 , 但 依 然 無 減 歌 迷 熱 情 。

其 中 一 位 歌 迷 上 台 買 熱 狗 時 , 心 如 更 即 席 餵 他 , 搞 到 該 歌 迷 暈 晒 大 浪 , 連 錢 都 忘 記 俾 就 落 台 , 要 工 作 人 員 叫 番 轉 頭 , 才 識 得 俾 錢 。 最 後 拍 賣 的 物 品 , 就 是 心 如 跟 歌 迷 的 合 照 , 每 張 合 照 收 五 十 元 。 短 短 一 小 時 的 籌 款 活 動 , 心 如 就 共 籌 得 過 萬 元 。

最 後 一 場 活 動 , 就 是 替 其 寫 真 集 舉 行 簽 名 會 , 反 應 亦 如 之 前 兩 場 一 樣 , 熱 鬧 非 常 , 超 過 五 百 市 民 圍 觀 , 心 如 還 與 歌 迷 們 打 成 一 片 , 玩 遊 戲 餵 雪 糕 之 餘 , 又 大 送 禮 物 , 歌 迷 們 於 簽 名 期 間 , 亦 送 上 多 樣 禮 物 給 偶 像 , 最 後 , 整 個 簽 名 會 在 熱 鬧 氣 氛 下 結 束 。