Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 8 日
媒 體 : 太 陽 報
標 題 : 英 國 拍 寫 真 飲 醉 酒 林 心 如 要 人 抬 返 酒 店
內 容 :
圖 : 心 如 昨 日 出 席 記 招 時 手 執 蛋 糕 , 預 祝 寫 真 集 能 有 好 銷 量 。

久 別 香 港 的 林 心 如 , 昨 日 出 席 她 的 寫 真 集 《 英 倫 情 人 》 記 者 招 待 會 , 豐 滿 了 少 許 的 她 一 出 現 , 即 引 來 大 批 記 者 包 圍 , 而 寫 真 集 為 求 拍 得 林 心 如 最 美 的 一 面 , 不 惜 冒 著 零 下 溫 度 的 天 氣 , 穿 著 小 背 心 拍 攝 。

林 心 如 大 吐 苦 水 說 : 「 當 時 的 氣 溫 只 得 零 下 四 至 五 度 , 仍 然 要 著 咁 少 布 的 背 心 , 真 係 好 凍 呀 ! 但 係 影 相 過 程 好 輕 鬆 , 睇 番 效 果 又 好 好 , 都 抵 番 晒 啦 ! 而 我 們 成 班 工 作 人 員 影 到 最 後 那 日 仲 一 齊 去 飲 酒 慶 祝 , 到 最 後 我 仲 飲 醉 酒 , 之 後 要 由 工 作 人 員 抬 我 返 酒 店 。 」

另 外 , 問 到 為 何 選 英 國 取 景 , 林 心 如 則 表 示 , 如 當 年 沒 有 進 身 娛 樂 界 , 便 已 遠 赴 英 倫 讀 書 進 修 , 故 難 得 有 機 會 到 該 地 工 作 , 感 到 十 分 開 心 !