Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 8 日
媒 體 : S H O W 8
標 題 : 林 心 如 宣 傳 寫 真 力 挽 人 氣
內 容 :
圖 一 : 心 如 遲 大 到 仲 有 花 收 , 真 係 冇 天 理 !

曾 經 瘋 魔 萬 千 少 男 的 林 心 如 , 隨 著 《 還 珠 格 格 》 之 風 流 逝 而 人 氣 稍 跌 。 昨 午 她 重 臨 香 港 為 其 《 英 倫 情 人 》 寫 真 集 召 開 記 者 會 , 似 要 為 下 跌 之 人 氣 挽 回 一 點 聲 勢 。 雖 然 在 場 外 等 她 的 歌 迷 不 及 過 往 般 人 山 人 海 , 而 心 如 亦 直 認 曾 擔 心 過 歌 迷 會 把 她 忘 記 , 但 看 到 歌 迷 之 反 應 依 舊 熱 情 , 心 如 謂 這 才 敢 鬆 口 氣 。

心 如 欣 快 地 說 : 「 好 耐 無 同 歌 迷 見 面 , 我 好 開 心 呀 ! 頭 先 係 機 場 、 樓 下 , 都 見 到 歌 迷 等 我 , 仲 有 好 多 唔 識 既 新 歌 迷 添 ! 」 心 如 為 了 報 答 一 眾 歌 迷 對 她 的 支 持 , 所 以 把 記 者 會 上 咬 過 的 蛋 糕 打 包 送 給 歌 迷 留 念 , 認 真 搞 笑 !

圖 二 : 心 如 後 面 張 海 報 咁 大 , 歌 迷 見 到 一 定 流 晒 口 水 !

昨 天 之 記 者 會 原 定 三 時 舉 行 , 但 就 足 足 遲 了 大 半 個 小 時 才 開 始 。 司 儀 連 番 安 撫 各 傳 媒 朋 友 說 : 「 心 如 已 經 來 了 ! 但 要 搽 些 唇 膏 , 好 快 會 出 來 同 大 家 見 面 。 」 可 能 大 家 實 在 太 耐 無 見 過 心 如 , 當 穿 著 透 視 背 心 的 心 如 出 場 時 , 現 場 即 時 閃 光 燈 閃 個 不 停 , 場 面 好 不 熱 鬧 。

心 如 魅 力 果 然 沒 法 擋 ! 連 在 場 之 工 作 人 員 , 也 紛 紛 拿 出 海 報 向 她 索 取 簽 名 , 記 者 會 頓 時 變 了 小 型 簽 名 會 。 心 如 為 了 趕 下 場 , 只 好 「 來 匆 匆 、 去 亦 匆 匆 」 , 講 左 幾 句 就 離 場 喇 。