Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 8 日
媒 體 : 東 方 日 報
標 題 : 林 心 如 拍 寫 真 初 嘗 醉 滋 味
內 容 :
圖 : 林 心 如 為 寫 真 集 進 行 一 連 串 的 宣 傳 活 動 。

林 心 如 為 催 谷 她 在 英 國 拍 攝 的 寫 真 集 《 英 倫 情 人 》 , 昨 日 開 始 展 開 一 連 串 宣 傳 活 動 。 首 先 , 林 心 如 出 席 記 者 會 , 接 受 經 理 人 送 上 的 蛋 糕 , 預 祝 寫 真 集 成 功 , 而 林 心 如 就 以 性 感 「 必 殺 技 」 透 視 裝 登 場 , 盡 顯 玲 瓏 身 材 ; 加 上 林 心 如 向 來 表 情 多 多 , 令 現 場 氣 氛 熱 烈 。 而 今 日 林 心 如 又 會 舉 行 寫 真 集 簽 名 會 , 誓 要 令 自 己 的 人 氣 再 升 。

林 心 如 表 示 寫 真 集 會 在 台 灣 及 香 港 進 行 宣 傳 。 回 想 今 次 英 國 之 行 , 令 她 最 難 忘 的 是 天 氣 太 冷 , 離 開 英 國 之 前 , 她 更 「 處 女 下 海 」 嘗 試 飲 醉 酒 的 滋 味 , 並 同 工 作 人 員 跳 舞 狂 歡 一 夜 。

之 前 有 傳 林 心 如 同 台 灣 經 理 人 公 司 鬧 不 快 , 故 台 灣 方 面 打 算 放 棄 她 , 她 對 此 立 即 作 出 否 認 : 「 冇 可 能 , 今 次 做 宣 傳 連 老 闆 都 有 來 。 我 唔 係 一 個 講 排 場 的 人 , 但 係 今 次 做 宣 傳 有 化 妝 師 同 髮 型 師 同 行 , 我 好 滿 意 。 」 對 於 有 指 她 人 氣 急 跌 , 林 心 如 滿 有 信 心 的 說 : 「 唔 使 講 咁 多 , 大 家 有 眼 睇 , 我 半 年 冇 來 香 港 , 但 都 有 好 多 歌 迷 接 機 , 我 好 開 心 。 」

至 於 纏 擾 甚 久 的 唱 片 糾 紛 , 林 心 如 也 不 便 多 言 , 她 亦 承 認 因 為 在 樂 壇 發 展 不 順 利 而 影 響 她 在 香 港 的 發 展 , 但 對 於 前 經 理 人 , 雖 然 大 家 已 無 聯 絡 , 不 過 她 仍 衷 心 多 謝 他 以 往 的 幫 忙 。