Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 8 日
媒 體 : 香 港 新 報
標 題 : 林 心 如 硬 銷 性 感 望 谷 底 反 彈
內 容 :
早 前 有 傳 林 心 如 的 台 灣 經 理 人 《 仲 傑 傳 播 》 , 因 有 感 林 心 如 人 氣 急 跌 , 決 定 放 棄 她 , 不 再 與 她 續 約 。

昨 日 , 林 心 如 從 台 灣 來 港 宣 傳 最 新 推 出 的 寫 真 集 《 英 倫 情 人 》 , 對 於 台 灣 經 理 人 放 棄 她 的 報 道 , 她 即 收 斂 起 笑 容 回 答 : 「 唔 係 , 邊 有 可 能 , 我 同 公 司 合 作 得 好 愉 快 。 話 公 司 冇 安 排 保 母 車 、 髮 型 同 化 妝 師 俾 我 , 咁 今 次 我 係 宣 傳 本 書 , 又 唔 係 宣 傳 排 場 。 我 唔 會 嬲 , 亦 唔 會 理 , 咪 踩 咯 ! 係 咪 人 氣 跌 , 大 家 有 眼 睇 。 」

在 《 英 倫 情 人 》 寫 真 集 中 , 林 心 如 不 少 造 型 都 頗 性 感 , 由 於 拍 攝 時 英 倫 剛 下 雪 , 溫 度 只 得 零 下 四 、 五 度 , 所 有 工 作 人 員 都 穿 上 大 褸 , 衣 服 單 薄 的 心 如 , 仍 要 面 對 鏡 頭 展 露 笑 容 , 令 她 感 到 很 辛 苦 。 拍 攝 期 間 , 心 如 還 首 次 一 嚐 飲 醉 酒 的 滋 味 。

此 行 來 港 , 心 如 將 會 逗 留 一 星 期 , 然 後 返 回 上 海 續 拍 《 情 深 深 雨 濛 濛 》 及 《 雷 霆 戰 警 》 , 另 外 她 還 有 一 部 賀 歲 片 在 斟 洽 中 。 至 於 唱 片 , 她 表 示 香 港 的 唱 片 合 約 糾 紛 已 交 由 公 司 處 理 , 故 她 不 便 多 講 。