Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 6 日 ﹝ 第 271 期 ﹞
媒 體 : 忽 然 一 周
標 題 : 林 心 如 出 寫 真 集 谷 人 氣 搞 宣 傳 連 保 母 車 都 冇
內 容 :
圖 : 寫 真 集 的 攝 影 及 美 術 並 非 大 師 級 班 底 , 製 作 頗 為 粗 糙 。

林 心 如 自 《 還 珠 格 格 》 一 劇 播 完 後 , 人 氣 即 跌 至 谷 底 , 台 灣 經 理 人 公 司 亦 採 取 放 棄 態 度 。 林 心 如 來 港 宣 傳 寫 真 集 , 出 席 公 開 場 合 或 約 傳 媒 拍 照 時 , 公 司 都 沒 有 提 供 服 裝 、 化 妝 或 交 通 費 用 , 連 保 母 車 都 欠 奉 。

林 心 如 來 港 宣 傳 寫 真 集 《 英 倫 情 人 》 , 但 據 知 這 次 她 出 席 各 大 場 合 , 化 妝 、 髮 型 及 服 裝 也 是 自 己 一 腳 踢 , 連 保 母 車 也 欠 奉 。 所 以 有 關 方 面 安 排 林 心 如 替 各 大 雜 誌 , 報 章 拍 照 , 也 要 求 傳 媒 自 備 化 妝 、 髮 型 , 甚 至 要 出 保 母 車 接 送 她 。 與 當 日 風 頭 及 排 場 , 可 謂 天 壤 之 別 。

此 外 , 亦 有 傳 因 台 灣 經 理 人 不 再 重 視 林 心 如 , 導 致 她 拍 王 晶 新 戲 《 小 寶 與 康 熙 》 時 一 度 安 排 失 當 , 由 最 初 演 建 寧 公 主 只 是 客 串 一 星 期 , 最 後 搞 到 超 時 工 作 近 一 個 月 , 但 公 司 卻 沒 有 為 她 追 討 超 時 工 資 , 林 心 如 亦 只 能 啞 忍 。

對 於 以 上 的 傳 聞 , 林 心 如 香 港 經 理 人 稻 草 人 回 應 : 「 我 唔 係 放 棄 林 心 如 , 但 佢 所 有 工 作 全 部 由 台 灣 安 排 , 我 只 不 過 做 配 合 工 作 。 至 於 話 冇 人 幫 佢 化 妝 或 接 送 , 台 灣 方 面 冇 出 聲 我 唔 知 ! 」