Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 26 日
媒 體 : 明 報
標 題 : 林 心 如 奪 人 氣 偶 像 冠 軍
內 容 :
昨 天 林 心 如 為 東 方 天 地 網 進 行 簽 名 會 , 並 且 擊 敗 了 容 祖 兒 、 蘇 有 朋 、 趙 薇 , 奪 得 該 網 頁 所 頒 發 的 《 千 禧 人 氣 偶 像 冠 軍 》 。 心 如 自 言 好 開 心 , 她 已 有 一 段 日 子 沒 有 來 港 , 料 不 到 歌 迷 仍 然 好 支 持 她 。

對 於 她 贏 了 好 朋 友 趙 薇 , 她 笑 言 自 己 變 成 了 大 贏 家 ! 原 來 至 今 兩 人 依 然 有 保 持 聯 絡 , 早 於 農 曆 新 年 時 她 為 中 央 電 視 台 錄 影 新 春 節 目 , 剛 巧 趙 薇 也 在 北 京 , 對 方 做 東 道 帶 她 去 飲 酒 和 吃 飯 。

心 如 於 四 月 份 將 會 到 英 國 拍 攝 第 二 本 寫 真 集 , 她 不 打 算 再 穿 泳 衣 , 因 為 拍 戲 時 已 經 穿 過 , 她 笑 說 : 「 我 希 望 可 以 拍 到 完 全 林 心 如 , 即 係 乜 都 睇 到 , 又 乜 都 睇 唔 到 , 主 要 係 睇 到 心 如 內 心 世 界 。 」 一 直 以 來 , 林 心 如 都 好 想 到 英 國 求 學 , 她 有 意 往 英 國 音 樂 學 校 取 景 , 至 於 酬 勞 則 未 傾 到 , 最 重 要 大 家 開 心 。

提 到 王 菲 和 謝 霆 鋒 的 戀 情 成 為 了 熱 門 話 題 , 林 心 如 自 言 不 知 情 , 問 到 她 信 不 信 是 真 實 呢 ? 她 便 說 : 「 唔 知 呀 ! 其 實 他 們 都 幾 襯 。 」