Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 25 日
媒 體 : 太 陽 報
標 題 : 林 心 如 慘 成 兩 岸 經 理 人 磨 心
內 容 :
圖 一 : 林 心 如 自 經 理 人 合 約 出 現 糾 紛 後 , 首 度 亮 相 公 開 場 合 , 成 為 各 大 傳 媒 的 追 訪 對 象 。

昨 日 林 心 如 來 港 , 回 應 簽 下 雙 重 經 理 人 合 約 一 事 , 表 示 自 己 作 為 藝 人 , 對 於 合 約 的 事 都 控 制 不 到 , 現 在 只 等 兩 間 公 司 達 成 協 議 。 林 心 如 私 底 下 與 「 稻 草 人 製 作 公 司 」 的 負 責 人 余 毓 興 是 好 朋 友 , 但 台 灣 仲 傑 代 表 人 卻 不 表 認 同 , 並 說 ︰ 「 心 如 與 『 稻 草 人 』 很 久 已 沒 有 聯 絡 。 」 看 來 林 心 如 有 排 要 做 磨 心 了 !

經 理 人 合 約 發 生 糾 紛 後 一 直 沒 有 露 面 的 林 心 如 , 昨 日 專 程 由 北 京 飛 來 香 港 , 參 加 某 時 裝 店 開 幕 酒 會 。

林 心 如 表 示 : 「 合 約 只 是 兩 間 公 司 的 事 , 我 作 為 演 員 都 控 制 唔 到 。 」 但 自 覺 和 兩 間 經 理 人 公 司 的 關 係 一 向 良 好 , 她 說 : 「 大 家 對 我 都 好 好 , 可 能 只 係 溝 通 有 問 題 , 等 兩 間 公 司 達 成 協 議 先 公 布 。 」 並 強 調 今 次 的 糾 紛 並 沒 有 影 響 到 她 的 工 作 情 緒 。

圖 二 : 林 心 如 和 「 稻 草 人 」 公 司 的 余 毓 興 此 情 不 再 。

以 往 心 如 來 港 時 都 必 定 陪 伴 左 右 的 余 毓 興 昨 日 不 見 其 蹤 影 , 陪 在 心 如 身 邊 的 只 剩 下 台 灣 經 理 人 公 司 「 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 」 的 統 籌 趙 玲 華 。 趙 小 姐 表 示 發 生 合 約 糾 紛 後 , 對 心 如 工 作 安 排 上 沒 有 出 現 影 響 , 她 說 : 「 心 如 接 下 的 《 煙 雨 濛 濛 》 沒 有 受 到 影 響 。 」 其 他 工 作 的 安 排 卻 不 肯 透 露 , 更 說 : 「 其 實 『 稻 草 人 』 只 係 心 如 在 唱 片 上 的 經 理 人 , 他 們 到 現 在 已 經 沒 有 聯 絡 啦 ! 」

「 稻 草 人 」 負 責 人 余 毓 興 昨 日 接 受 電 話 訪 問 回 應 說 : 「 其 實 呢 件 事 依 家 唔 方 便 講 , 我 會 係 一 、 兩 日 內 開 記 者 會 交 代 一 切 。 」

昨 日 在 見 記 者 之 前 , 因 為 理 髮 及 化 妝 , 心 如 遲 到 足 足 一 句 鐘 , 導 致 數 十 名 等 候 的 記 者 鼓 譟 , 更 指 罵 心 如 的 不 是 , 但 心 如 亦 處 理 妥 當 , 笑 笑 口 向 大 家 道 歉 , 才 平 息 了 一 場 風 波 。