Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 25 日
媒 體 : 東 方 日 報
標 題 : 林 心 如 否 認 遲 出 碟 因 唱 功 差
內 容 :
圖 : 心 如 自 認 不 是 一 出 世 就 是 實 力 派 歌 手 , 唱 功 需 要 後 天 好 好 磨 練 。

難 道 人 紅 就 要 遲 到 ? 林 心 如 昨 日 為 某 時 裝 店 開 張 剪 綵 , 原 定 於 下 午 五 時 半 舉 行 , 豈 料 林 心 如 竟 於 六 時 半 才 施 施 然 到 場 , 令 在 場 傳 媒 與 主 人 家 呆 等 一 句 鐘 , 而 心 如 遲 到 原 因 竟 只 是 為 了 洗 頭 剪 髮 , 令 在 場 記 者 滿 不 是 味 兒 。 不 料 當 心 如 接 受 訪 問 期 間 , 多 次 被 時 裝 店 職 員 叫 她 不 停 換 衫 , 令 訪 問 斷 斷 續 續 , 頓 令 現 場 人 士 不 滿 , 最 後 經 心 如 出 來 道 歉 才 告 平 息 。

問 及 心 如 對 於 港 台 兩 間 經 理 人 官 司 有 何 看 法 時 , 她 謂 : 「 我 覺 得 係 兩 間 經 理 人 公 司 溝 通 出 現 問 題 , 不 過 , 他 們 始 終 會 搵 到 方 法 好 好 協 調 。 」

錄 歌 不 想 分 心

官 司 的 火 頭 源 自 心 如 的 唱 片 , 因 有 人 指 其 唱 功 不 濟 而 招 致 另 一 方 不 滿 , 問 她 是 否 承 認 真 的 因 唱 功 退 步 而 令 唱 片 押 後 推 出 時 , 她 解 釋 : 「 其 實 我 出 第 一 張 E P 的 時 候 , 係 一 邊 拍 戲 一 邊 錄 , 銷 量 好 只 不 過 係 因 為 歌 迷 喜 歡 我 ; 今 次 我 錄 第 一 張 個 人 大 碟 , 我 真 係 好 想 專 心 一 致 去 搞 好 隻 碟 , 而 唔 想 邊 拍 戲 邊 錄 , 所 以 由 本 來 三 、 四 月 , 押 後 到 我 拍 完 瓊 瑤 《 新 湮 雨 濛 濛 》 之 後 , 因 為 這 樣 先 至 可 以 一 心 一 意 去 錄 好 歌 。 ﹝ 咁 你 覺 得 自 己 唱 功 如 何 ? ﹞ 我 唔 係 一 出 世 就 係 實 力 派 歌 手 , 所 以 真 係 好 需 要 後 天 練 習 , 唔 只 香 港 唱 片 公 司 經 理 人 要 我 練 歌 , 台 灣 經 理 人 方 面 都 成 日 叫 我 要 練 習 唱 功 。 」