Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 14 日
媒 體 : 蘋 果 日 報 ﹝ 節 錄 ﹞
標 題 : 「 白 花 油 王 子 」 評 林 心 如 一 肚 氣
內 容 :
圖 : 林 心 如 再 次 涉 入 是 非 中 , 可 謂 一 波 未 平 , 一 波 又 起 。

因 為 《 還 珠 格 格 》 而 走 紅 中 、 港 、 台 的 林 心 如 , 繼 港 、 台 兩 邊 經 理 人 發 生 爭 拗 後 , 昨 日 又 被 「 白 花 油 王 子 」 顏 福 偉 炮 轟 , 他 邀 林 心 如 拍 「 白 花 油 」 廣 告 , 不 但 被 一 再 拖 延 , 還 被 她 的 代 理 人 吳 淑 惠 出 言 侮 辱 , 指 若 心 如 拍 「 白 花 油 」 廣 告 , 會 很 冒 險 。

力 邀 做 代 言 人

早 前 為 可 口 可 樂 拍 攝 廣 告 的 林 心 如 , 原 來 亦 一 度 獲 得 「 白 花 油 王 子 」 顏 福 偉 的 垂 青 。 據 知 , 老 字 號 「 白 花 油 」 為 了 一 改 老 成 的 形 象 , 繼 邀 請 黎 瑞 恩 拍 攝 廣 告 後 , 最 近 睇 中 《 還 珠 格 格 》 中 青 春 可 愛 的 林 心 如 , 力 邀 她 作 為 二 千 年 「 白 花 油 」 的 最 新 代 言 人 , 以 其 在 中 、 港 、 台 的 知 名 度 及 青 春 健 康 形 象 , 為 「 白 花 油 」 來 個 形 象 上 的 大 革 新 , 可 惜 林 心 如 方 面 一 再 拖 延 拍 攝 , 最 近 更 導 致 「 白 花 油 」 惹 官 非 。

嫌 「 白 花 油 」 老 套

「 白 花 油 」 國 際 執 行 董 事 顏 福 偉 日 前 接 受 記 者 訪 問 時 十 分 勞 氣 地 說 : 「 林 心 如 代 理 人 吳 淑 惠 的 一 句 話 令 我 聽 到 好 唔 舒 服 , 她 說 : 『 心 如 這 麼 後 生 , 而 「 白 花 油 」 這 個 牌 子 這 麼 老 , 我 給 心 如 拍 這 個 廣 告 , 都 好 冒 險 。 』 她 這 麼 說 好 唔 尊 重 我 同 隻 產 品 , 而 且 我 覺 得 這 個 女 人 好 冇 禮 貌 , 唔 拍 就 算 ! 」

被 發 信 告 毀 約

顏 福 偉 續 說 : 「 我 本 來 已 經 同 台 灣 製 作 公 司 就 林 心 如 個 形 象 , 度 定 橋 拍 這 個 廣 告 , 雖 然 未 正 式 開 工 , 但 製 作 公 司 已 經 做 足 事 前 工 夫 , 所 以 向 我 追 收 酬 勞 , 但 後 來 斟 唔 成 林 心 如 , 就 冇 搵 佢 拍 , 結 果 製 作 公 司 發 律 師 信 控 告 我 毀 約 , 兼 追 討 賠 償 。 」

拍 過 《 還 珠 格 格 》 的 林 心 如 雖 然 火 速 竄 紅 , 但 近 日 是 非 多 多 , 若 果 情 況 繼 續 下 去 的 話 , 恐 怕 對 林 心 如 來 說 , 不 會 是 一 件 好 事 。