Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 7 日
媒 體 : 太 陽 報
標 題 : 林 心 如 兩 岸 經 理 人 互 篤 對 方 不 是
內 容 :
圖 一 : 台 灣 、 香 港 經 理 人 公 司 的 糾 紛 , 對 心 如 的 演 藝 事 業 有 一 定 影 響 。

由 於 林 心 如 香 港 經 理 人 公 司 負 責 人 余 毓 興 , 日 前 公 開 表 示 心 如 歌 藝 的 確 未 有 進 步 , 令 心 如 在 台 灣 的 經 理 人 公 司 極 為 不 滿 , 指 余 毓 興 本 來 就 不 是 心 如 合 法 經 理 人 。 余 毓 興 為 保 清 白 , 昨 日 由 謝 偉 俊 律 師 陪 同 舉 行 記 者 會 , 力 證 自 己 是 心 如 香 港 及 國 內 的 合 法 經 理 人 , 兩 岸 經 理 人 互 篤 罵 戰 一 觸 即 發 ; 林 心 如 為 免 難 做 人 , 惟 有 扮 忙 要 拍 戲 , 避 一 避 風 頭 。

林 心 如 目 前 正 忙 在 北 京 拍 攝 《 鹿 鼎 記 》 , 她 所 屬 的 香 港 經 理 人 公 司 「 稻 草 人 製 作 有 限 公 司 」 負 責 人 余 毓 興 , 昨 日 就 林 心 如 台 灣 地 區 的 經 理 人 公 司 「 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 」 , 向 傳 媒 指 他 不 是 心 如 合 約 經 理 人 一 事 舉 行 記 者 會 , 並 在 謝 偉 俊 律 師 陪 同 下 , 向 傳 媒 展 示 他 與 心 如 簽 定 的 合 約 ; 更 透 露 已 決 定 採 取 法 律 行 動 , 控 告 「 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 」 及 公 司 發 言 人 吳 淑 惠 小 姐 誹 謗 。

記 者 昨 日 多 次 嘗 試 聯 絡 身 在 北 京 拍 攝 《 鹿 鼎 記 》 的 心 如 , 但 其 助 手 以 心 如 正 在 埋 位 為 由 , 拒 絕 接 受 訪 問 。

圖 二 : 余 毓 興 過 往 曾 陪 同 心 如 出 席 不 同 大 小 場 合 。

批 評 希 望 心 如 有 進 步

余 毓 興 表 示 , 是 次 決 定 舉 行 記 者 會 , 是 因 為 吳 淑 惠 小 姐 的 言 論 , 對 其 個 人 、 「 稻 草 人 製 作 有 限 公 司 」 及 「 星 焱 ﹝ 香 港 ﹞ 有 限 公 司 」 的 聲 譽 都 有 很 大 影 響 。 余 氏 稱 : 「 我 不 知 道 台 灣 方 面 為 何 要 這 樣 說 , 亦 不 想 揣 測 , 但 這 件 事 對 我 同 我 公 司 有 好 大 影 響 , 包 括 好 多 法 律 問 題 。 而 旗 下 新 人 鄧 昊 天 的 工 作 亦 受 到 影 響 , 一 個 原 本 接 洽 中 的 電 話 廣 告 , 以 及 一 部 電 影 都 因 而 被 迫 暫 停 斟 洽 。 」 對 於 直 指 心 如 歌 藝 不 佳 , 可 能 會 令 心 如 不 滿 。 余 氏 指 他 即 使 當 心 如 面 前 亦 會 這 樣 說 。

「 仲 傑 」 才 是 全 球 經 理 人

而 他 是 次 舉 行 記 者 會 , 未 有 通 知 心 如 , 原 因 是 不 想 因 為 人 事 關 係 改 變 決 定 。 謝 偉 俊 則 表 示 , 目 前 由 於 未 知 心 如 本 人 的 意 向 , 故 現 在 涉 及 的 是 商 業 誹 謗 問 題 , 是 否 與 違 約 有 關 要 看 事 態 發 展 。

不 過 台 灣 心 如 的 經 理 人 「 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 」 吳 淑 惠 昨 日 接 受 記 者 電 話 訪 問 表 示 : 「 我 們 很 早 已 經 知 道 他 ﹝ 指 余 毓 興 ﹞ 在 港 以 心 如 的 經 理 人 自 居 , 本 來 以 為 他 方 便 工 作 沒 所 謂 , 但 後 來 發 現 他 經 常 代 心 如 發 言 , 接 工 作 亦 不 通 知 我 們 。 其 實 他 只 是 負 責 心 如 有 關 唱 歌 的 事 , 只 是 協 助 我 們 , 「 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 」 才 是 心 如 的 全 球 經 理 人 。 不 過 有 關 問 題 已 交 由 律 師 處 理 , 相 信 法 院 會 判 。 」 然 而 , 余 氏 對 以 上 言 論 再 度 反 擊 , 並 揚 言 會 於 日 內 向 傳 媒 提 供 更 多 證 據 。