Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 7 日
媒 體 : S H O W 8
標 題 : 余 毓 興 發 聲 明 澄 清 非 借 林 心 如 過 橋 谷 新 人
內 容 :
林 心 如 今 年 四 月 出 碟 的 美 夢 破 碎 之 餘 , 可 能 引 起 軒 然 大 波 , 皆 因 心 如 台 灣 經 理 人 吳 淑 惠 因 不 滿 星 焱 港 唱 片 公 司 的 余 毓 興 將 四 月 出 碟 檔 期 , 讓 給 其 唱 片 公 司 的 另 一 位 新 人 , 於 是 向 外 炮 轟 余 毓 興 借 心 如 過 橋 捧 旗 下 新 人 。

此 事 引 來 稻 草 人 ﹝ 余 之 暱 稱 ﹞ 極 度 不 滿 , 更 於 昨 日 召 開 記 者 招 待 會 澄 清 此 事 , 揚 言 要 反 告 吳 淑 惠 誹 謗 。 而 聲 明 的 內 容 如 下 :

﹝ 一 ﹞ 本 人 余 毓 興 現 發 表 正 式 聲 明 , 確 認 本 人 乃 藝 人 林 心 如 小 姐 香 港 及 中 國 大 陸 的 合 法 代 理 人 , 本 人 亦 保 證 會 繼 續 尊 重 合 約 精 神 , 履 行 代 理 人 合 約 。 同 時 , 星 焱 香 港 唱 片 有 限 公 司 亦 鄭 重 聲 明 乃 藝 人 林 心 如 小 姐 全 球 合 法 之 唱 片 公 司 , 唱 片 公 司 方 面 並 已 計 劃 於 八 月 推 出 林 心 如 小 姐 的 首 張 大 碟 。

﹝ 二 ﹞ 今 次 台 灣 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 及 吳 淑 惠 小 姐 在 二 零 零 零 年 三 月 四 日 於 台 灣 、 香 港 所 刊 登 報 章 上 所 發 表 的 言 論 , 對 本 人 余 毓 興 、 星 焱 香 港 唱 片 有 限 公 司 、 稻 草 人 製 作 有 限 公 司 造 成 嚴 重 的 聲 譽 以 及 形 象 上 的 損 害 。 同 時 , 亦 令 本 人 在 精 神 上 飽 受 困 擾 。 經 和 謝 偉 俊 律 師 商 量 後 , 現 已 決 定 採 取 法 律 行 動 , 包 括 控 告 台 灣 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 及 吳 淑 惠 小 姐 誹 謗 , 亦 會 採 取 法 律 行 動 追 究 本 人 以 及 稻 草 人 製 作 有 限 公 司 、 星 焱 香 港 唱 片 有 限 公 司 聲 譽 損 失 之 賠 償 。

﹝ 三 ﹞ 台 灣 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 及 吳 淑 惠 小 姐 的 言 論 同 時 亦 嚴 重 影 響 本 公 司 旗 下 藝 人 鄧 昊 天 的 正 常 工 作 運 作 , 令 一 位 新 人 無 辜 承 受 沉 重 的 輿 論 壓 力 和 精 神 困 擾 , 在 形 象 上 造 成 極 之 負 面 的 影 響 , 稻 草 人 製 作 有 限 公 司 以 及 星 焱 香 港 唱 片 有 限 公 司 有 感 事 態 嚴 重 , 現 已 委 託 律 師 發 警 告 信 予 台 灣 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 及 吳 淑 惠 小 姐 。

﹝ 四 ﹞ 有 關 二 零 零 零 年 三 月 三 日 東 方 日 報 就 林 心 如 小 姐 唱 片 押 後 的 報 道 , 本 人 余 毓 興 有 足 夠 證 據 證 明 本 人 只 是 作 出 正 常 及 合 理 的 訪 問 回 應 , 並 非 台 灣 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 及 吳 淑 惠 小 姐 所 斥 責 的 「 為 捧 新 人 , 故 意 誹 謗 攻 擊 林 心 如 小 姐 」 而 偽 造 新 聞 。 作 為 林 心 如 小 姐 香 港 及 中 國 大 陸 代 理 人 及 唱 片 公 司 負 責 人 , 對 於 有 關 無 理 指 摘 , 本 人 感 到 憤 怒 及 保 留 追 究 權 利 。