Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 7 日
媒 體 : C Y B E R 日 報
標 題 : 港 台 經 理 人 打 官 司 林 心 如 慘 成 夾 心 人
內 容 :
林 心 如 延 遲 出 唱 片 , 本 來 也 不 過 是 芝 麻 小 事 一 樁 , 但 自 從 心 如 的 代 理 人 余 毓 興 一 句 : 心 如 唱 歌 沒 進 步 ! 頓 將 這 件 小 事 抖 上 公 堂 , 認 真 唔 講 得 笑 。

話 說 之 前 林 心 如 的 中 、 港 工 作 代 言 人 余 毓 興 談 論 心 如 所 以 押 後 出 唱 片 , 因 為 忙 拍 電 視 劇 《 鹿 鼎 記 》 , 疏 於 練 習 , 故 唱 功 未 到 水 準 。 事 後 心 如 在 台 灣 所 屬 的 經 理 人 公 司 仲 傑 傳 播 大 為 不 滿 , 認 為 有 抹 黑 事 件 之 嫌 , 更 懷 疑 余 氏 有 意 力 捧 旗 下 新 人 , 誹 謗 林 心 如 , 且 鄭 重 聲 明 余 氏 並 非 林 心 如 的 香 港 經 理 人 , 並 已 採 取 法 律 行 動 , 從 而 為 林 心 如 討 回 聲 譽 。

為 此 , 余 毓 興 亦 不 甘 示 人 以 弱 , 昨 天 立 即 搵 埋 代 表 律 師 ─ 專 打 騎 呢 官 司 的 謝 偉 俊 出 席 記 者 會 , 要 作 出 四 項 聲 明 , 證 明 自 己 的 「 身 份 」 , 他 表 示 今 次 是 一 個 無 辜 的 輿 論 壓 力 , 仲 傑 的 舉 動 對 他 的 工 作 構 成 好 大 影 響 , 所 以 有 必 要 企 出 來 還 個 清 白 , 經 律 師 商 量 後 , 決 定 控 告 仲 傑 和 發 言 人 吳 淑 惠 誹 謗 。

同 時 , 他 取 出 親 筆 簽 名 的 經 理 人 合 約 作 證 , 證 明 兩 人 的 合 作 至 2002 年 , 他 是 林 心 如 中 、 港 兩 地 合 法 代 理 人 。 他 強 調 自 己 沒 有 出 言 誹 謗 , 就 算 私 下 也 曾 對 心 如 說 , 唱 得 不 好 很 平 常 , 但 求 有 改 進 。

問 到 余 氏 會 否 擔 心 兩 者 關 係 會 變 得 惡 劣 ? 余 氏 自 言 不 想 多 作 揣 測 , 總 之 於 合 約 期 內 仍 然 保 持 過 往 關 係 , 他 相 信 作 出 聲 明 後 , 心 如 會 了 解 是 什 麼 一 回 事 , 事 件 發 生 至 今 , 他 仍 未 聯 絡 對 方 。

余 毓 興 自 言 不 怕 心 如 會 不 開 心 , 認 為 公 開 評 論 心 如 , 無 形 中 給 她 一 個 壓 力 , 但 也 是 一 個 動 力 。 至 於 身 在 北 京 拍 戲 的 心 如 , 接 受 報 章 訪 問 時 表 示 , 她 會 努 力 去 練 唱 , 希 望 歌 迷 給 她 時 間 唱 出 代 表 作 !