Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 2 月 28 日
媒 體 : 香 港 新 報
標 題 : 林 心 如 蹧 躓 張 衛 健 刁 蠻 成 性 怕 乞 人 憎
內 容 :
林 心 如 在 電 視 劇 《 鹿 鼎 記 》 中 , 飾 演 性 格 野 蠻 的 建 寧 公 主 , 起 初 她 都 有 點 害 怕 這 角 色 會 令 人 討 厭 , 不 過 當 她 了 解 後 , 卻 發 覺 建 寧 公 主 其 實 是 個 可 愛 率 直 的 女 孩 , 只 是 對 愛 情 採 取 「 打 是 情 、 罵 是 愛 」 的 表 達 方 式 , 所 以 在 片 中 心 如 飾 演 的 建 寧 最 常 出 現 的 畫 面 便 是 常 扭 韋 小 寶 ﹝ 張 衛 健 飾 演 ﹞ 的 耳 朵 , 又 或 用 腳 將 他 踢 來 踢 去 。

不 過 , 即 使 只 是 這 些 「 愛 的 表 現 」 , 心 如 起 初 拍 的 時 候 都 不 太 習 慣 , 導 演 常 說 她 不 夠 用 力 不 似 真 打 , 有 時 候 更 會 用 替 身 上 陣 , 令 心 如 覺 得 有 點 不 好 意 思 。

然 而 , 最 令 演 員 們 感 到 辛 苦 , 相 信 是 北 京 的 寒 冷 天 氣 , 幸 好 心 如 連 續 三 年 都 在 北 京 過 冬 , 知 道 甚 麼 禦 寒 措 施 與 進 補 食 品 , 加 上 劇 中 的 化 妝 師 經 常 煲 各 式 各 樣 的 湯 , 所 以 每 日 最 開 心 的 事 , 便 是 一 班 工 作 人 員 飲 靚 湯 。