Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 2 月 28 日
媒 體 : C Y B E R 日 報
標 題 : 林 心 如 拍 《 鹿 鼎 記 》 盡 情 虐 打 張 衛 健
內 容 :
《 鹿 鼎 記 》 的 拍 攝 工 作 , 在 北 京 正 進 行 得 如 火 如 荼 。 劇 中 演 員 林 心 如 和 張 衛 健 , 亦 身 在 北 京 工 作 。 林 心 如 在 劇 中 飾 演 建 寧 格 格 , 要 與 飾 演 韋 小 寶 的 張 衛 健 打 情 罵 俏 。 由 於 建 寧 公 主 性 格 刁 蠻 , 經 常 蹧 躓 韋 小 寶 。 心 如 起 初 以 為 要 動 用 皮 鞭 和 滴 蠟 , 恐 怕 角 色 惹 人 反 感 , 後 來 得 悉 她 只 需 擰 耳 仔 和 起 飛 腳 。

不 過 導 演 卻 嫌 心 如 打 得 唔 夠 狠 , 有 時 要 出 動 替 身 狂 打 健 仔 , 心 如 經 過 一 番 「 武 術  」指 導 後 , 決 定 盡 情 虐 待 健 仔 。 有 一 場 戲 講 述 建 寧 格 格 邊 搓 麵 邊 苦 候 韋 小 寶 , 就 在 韋 小 寶 出 現 之 際 , 建 寧 公 主 發 脾 氣 , 將 手 上 的 麵 團 向 小 寶 面 上 狂 質 , 嚇 到 健 仔 呆 了 , 他 還 要 說 幸 好 心 如 不 是 在 繡 花 , 否 則 要 萬 針 穿 心 。

心 如 已 是 第 三 年 在 北 京 過 冬 , 在 嚴 寒 天 氣 下 , 心 如 有 化 妝 阿 姨 煲 的 靚 進 補 , 至 於 如 何 保 持 皮 膚 滋 潤 , 心 如 的 獨 門 秘 方 , 就 是 用 嬰 兒 油 浸 浴 半 小 時 , 浴 後 再 塗 上 潤 膚 乳 液 , 包 保 滑 滑 正 。