Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 1 月 22 日
媒 體 : C Y B E R 日 報
標 題 : 三 角 戀 即 場 反 應 林 心 如 遭 勁 噓
內 容 :
港 台 認 真 鬼 馬 , 在 昨 晚 的 頒 獎 禮 刻 意 安 排 蘇 有 朋 、 林 心 如 一 齊 頒 獎 給 謝 霆 鋒 , 還 叫 霆 鋒 當 著 蘇 有 朋 面 前 擁 抱 林 心 如 , 大 玩 三 角 緋 聞 主 角 。

蘇 有 朋 心 裡 面 有 沒 有 呷 醋 就 不 知 道 , 不 過 林 心 如 出 席 博 藝 會 慶 功 宴 , 甫 出 現 門 口 , 就 惹 來 一 班 歌 迷 呷 醋 大 噓 , 還 有 人 高 聲 大 叫 : 「 鹹 心 如 呀 ! 」

林 心 如 說 到 在 台 上 被 霆 鋒 擁 抱 的 感 覺 , 有 否 覺 得 被 人 博 懵 , 她 笑 說 : 「 不 緊 要 , 大 家 是 朋 友 嘛 ! 見 到 霆 鋒 拿 獎 好 開 心 , 大 家 一 齊 有 獎 拿 , 好 開 心 ! 」

而 心 如 是 晚 穿 一 襲 吊 帶 珠 片 裙 , 襯 上 一 頭 鬈 曲 假 髮 , 性 感 又 野 性 , 但 原 來 背 後 的 故 事 , 是 有 代 價 的 。 她 笑 說 : 「 這 件 珠 片 衫 好 重 , 好 凍 , 因 為 紅 館 的 冷 氣 好 凍 , 所 以 要 穿 褸 , 但 有 時 又 要 除 下 , 都 幾 煩 。 」 雖 然 煩 , 但 聽 到 好 多 人 讚 她 靚 , 心 如 亦 自 覺 很 滿 意 , 有 意 將 一 頭 直 髮 電 鬈 。