Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 1 月 18 日
媒 體 : 太 陽 報 ﹝ 節 錄 ﹞
標 題 : 「 新 人 雙 金 獎 」 內 幕
內 容 :
圖 : 林 心 如 十 分 識 講 說 話 , 說 張 柏 芝 、 容 祖 兒 同 奪 「 新 人 金 獎 」 是 實 至 名 歸 。

無 線 《 十 大 勁 歌 金 曲 頒 獎 典 禮 》 前 晚 圓 滿 結 束 , 司 儀 曾 志 偉 、 張 衛 健 在 台 上 不 停 「 爆 肚 」 拿 歌 手 開 玩 笑 。 而 何 麗 全 就 在 慶 功 宴 上 向 傳 媒 大 噴 口 水 , 力 撐 頒 兩 個 「 最 受 歡 迎 新 人 金 獎 」 予 容 祖 兒 及 張 柏 芝 並 非 造 馬 , 得 銅 獎 的 林 心 如 則 口 甜 舌 滑 , 說 容 祖 兒 、 張 柏 芝 同 得 金 獎 是 實 至 名 歸 。

對 於 頒 兩 個 新 人 金 獎 , 令 台 下 發 出 震 耳 欲 聾 的 噓 聲 , 容 祖 兒 及 張 柏 芝 兩 位 當 事 人 都 力 撐 話 聽 唔 到 。 不 過 , 兩 人 都 坦 言 , 賽 果 令 她 們 感 到 意 外 , 但 現 在 皆 大 歡 喜 是 好 事 。 而 得 銅 獎 的 林 心 如 則 表 示 , 容 祖 兒 及 張 柏 芝 得 金 獎 都 是 實 至 名 歸 , 她 得 銅 獎 已 經 好 開 心 。