Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 1 月 5 日 ﹝ 第 27 期 ﹞
媒 體 : 娛 樂 電 視
標 題 : 「 女 童 軍 世 紀 名 人 慈 善 競 技 」 記 者 招 待 會
內 容 :
在 大 家 看 著 這 期 的 娛 樂 電 視 時 , 還 有 四 日 , 即 一 月 九 日 , 將 會 在 沙 田 香 港 體 育 學 院 舉 行 今 屆 的 「 女 童 軍 世 紀 名 人 慈 善 競 技 」 , 而 女 童 軍 總 會 為 了 令 到 當 日 有 份 出 席 的 團 體 及 公 眾 能 預 先 了 解 當 日 活 動 的 詳 情 , 於 日 前 , 連 同 他 們 「 女 童 軍 世 紀 名 人 慈 善 大 使 」 林 心 如 , 舉 行 記 者 招 待 會 , 並 示 範 當 日 三 場 有 趣 的 競 技 遊 戲 。

而 出 席 這 項 活 動 的 林 心 如 , 才 剛 在 前 一 晚 由 美 國 登 台 返 回 台 灣 逗 留 一 會 便 匆 匆 來 港 , 馬 不 停 蹄 地 拍 戲 至 零 晨 三 點 , 但 經 過 這 一 大 輪 舟 車 勞 動 , 及 超 時 工 作 後 , 心 如 仍 然 絲 毫 不 見 疲 態 , 反 而 更 精 神 奕 奕 。

原 來 在 出 席 活 動 的 當 日 晚 上 有 項 特 別 活 動 令 她 覺 得 精 神 特 別 好 , 那 個 特 別 活 動 就 是 新 城 的 勁 爆 頒 獎 禮 , 因 為 之 前 新 城 已 經 頒 佈 了 她 是 今 屆 的 新 人 獎 得 主 , 故 今 次 她 出 席 , 早 知 有 獎 拿 , 心 情 興 奮 自 然 人 都 醒 點 。

亦 因 為 這 個 緣 故 , 不 時 開 心 到 哈 哈 大 笑 , 頻 頻 講 好 開 心 的 心 如 , 更 同 時 提 早 發 表 了 她 的 得 獎 感 受 。

「 好 開 心 得 到 香 港 第 一 個 獎 , 多 謝 新 城 給 我 這 個 獎 , 多 謝 香 港 朋 友 對 我 的 支 持 , 讓 我 有 機 會 拿 這 個 獎 , 不 過 拿 到 後 的 壓 力 更 大 , 因 為 拿 到 這 個 獎 後 就 表 示 我 不 再 是 個 新 人 , 所 以 給 我 更 大 的 壓 力 去 做 得 更 好 , 因 為 人 家 以 後 不 再 把 你 當 作 新 人 , 若 你 做 錯 什 麼 事 , 或 做 得 不 好 , 開 始 時 可 以 原 諒 你 , 但 以 後 則 不 行 了 , 所 以 壓 力 會 更 大 , 所 以 盡 力 做 到 好 是 最 好 的 。 」 而 小 記 亦 在 這 向 將 會 陸 續 得 獎 的 心 如 講 聲 — — 恭 喜 你 , 心 如 !